Tot slot

  • Deelname aan een van de onderdelen van het evenement geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
  • De organisatie is voor geen enkele schade aansprakelijk.
  • Daar waar verstrekte informatie niet in voorziet, beslist de organisator van het evenement.
  • De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • U gaat akkoord dat de organisatie eventueel gebruik maakt van uw beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van De Zilveren Turfloop, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • De organisatie accepteert geen aansprakelijkheid wanneer het evenement door overmacht wordt afgelast.
  • De uitslagen zijn onder voorbehoud van invoerfouten
  • Heeft U nog vragen mail ze dan naar info@zilverenturfloop.nl.